Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru i reklamacja w Moja Peruka

Zwroty - odstąpienie od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym.
W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: biuro@mojaperuka.pl

Aby przyspieszyć procedurę odstąpienia od umowy sprzedaży przygotowaliśmy dla Klientów
do pobrania wzór oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Wysłanie go do nas wraz z towarem i dowodem zakupu (paragonem)
ułatwi w znacznym stopniu pracę i przyspieszy proces odstąpienia od umowy.
Adres do wysyłki:
Wioletta Srokosz "Moja Peruka"
ul. Dąbrowskiego 24/21,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Formularz odstąpienia od umowy - wersja PDF
Formularz odstąpienia od umowy - wersja JPG

Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz wymiany wraz z dowodem zakupu.

PRZED WYSYŁKĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !
I POINFORMUJ NAS O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Jeśli nie posiadają Państwo drukarki można dołączyć odręcznie wypisany formularz podając w nim:
- swój email do sklepu i numer zamówienia
- imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego
- nr konta i dane do przelewu

TOWAR NALEŻY STARANNIE ZAPAKOWAĆ ABY UCHRONIĆ GO PRZED USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU !
KOSZTY OPAKOWANIA I ODESŁANIA TOWARU PONOSI KLIENT

INFORMUJEMY, ŻE NIE PRZYJMUJEMY PACZEK WYSŁANYCH DO NAS ZA POBRANIEM !


Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
- dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
- dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje

Reklamowany towar posiadający wadę lub niezgodny z zamówieniem należy odesłać wraz z wypełnionym formularzem reklamacji.

Adres do wysyłki:
Wioletta Srokosz "Moja Peruka"
ul. Dąbrowskiego 24/21,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Formularz reklamacji - wersja PDF
Formularz reklamacji - wersja JPG

Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz wymiany wraz z dowodem zakupu.

PRZED WYSYŁKĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !
I POINFORMUJ NAS O REKLAMACJI

Jeśli nie posiadają Państwo drukarki można dołączyć odręcznie wypisany formularz podając w nim:
- swój email do sklepu i numer zamówienia
- imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego
- pełny adres do wysyłki zwrotnej
- nr konta i dane do przelewu klienta
- przyczynę reklamacji lub opis wady

TOWAR NALEŻY STARANNIE ZAPAKOWAĆ ABY UCHRONIĆ GO PRZED USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU !
KOSZTY OPAKOWANIA I ODESŁANIA TOWARU PONOSI KLIENT

INFORMUJEMY, ŻE NIE PRZYJMUJEMY PACZEK WYSŁANYCH DO NAS ZA POBRANIEM !